Wat zijn ICO’s en IEO’s?


Veel cryptocurrencies houden een Initial Coin Offering (ICO) voordat ze live gaan. Op deze manier hopen ontwikkelaars geld op te halen voor hun project. De laatste jaren zijn vooral de Initial Exchange Offerings (IEO) erg populair. Maar ook kennen we Initial Dex Offering (IEO) en Initial Game Offering (IGO). Wat zijn dit? We geven je in deze video een heldere uitleg over ICO’s en IEO’s.

Hier lees je meer over wat ICO’s zijn:

Of lees hoe je aan een ICO kunt deelnemen:

Een uitgebreide uitleg over IGO’s:

Een uitgebreide uitleg over IDO’s:

Op zoek naar een ICO? Dan zou je eens kunnen kijken op:

https://icoholder.com/

** Let op: je loopt altijd een risico op verlies van inzet wanneer je aan een ICO of IEO deelneemt **

#ico #ieo #crypto #allesovercrypto