Wat zijn gedistribueerde systemen en hoe werken ze?


Om gedistribueerde systemen te laten functioneren, moet een taak worden opgedeeld in kleinere subtaken en worden verspreid over meerdere knooppunten of computers in een netwerk. Deze knooppunten of computers communiceren vervolgens en werken samen om de taak te voltooien.

De volgende vier stappen geven een kort overzicht van hoe gedistribueerde systemen werken:

Gedecentraliseerde componenten

Een gedistribueerd systeem bestaat uit talloze delen of knooppunten verspreid over verschillende echte of virtuele plaatsen. Deze onderdelen kunnen via een netwerk met elkaar communiceren om een ​​enkel doel te bereiken.

Communicatie

De componenten van een gedistribueerd systeem kunnen met elkaar communiceren met behulp van verschillende protocollen en tools, waaronder TCP/IP, HTTP of berichtenwachtrijen. Met deze protocollen kunnen de knooppunten communiceren door berichten of gegevens te verzenden en te ontvangen.

Coördinatie

Om ervoor te zorgen dat de onderdelen van een gedistribueerd systeem goed samenwerken, moeten ze hun acties coördineren. Verschillende mechanismen, zoals gedistribueerde algoritmen, consensusprotocollen of gedistribueerde transacties, kunnen worden gebruikt om deze coördinatie te bereiken.

Fout tolerantie

Een gedistribueerd systeem moet worden gemaakt met fouttolerantie in gedachten. Dit houdt in dat het in staat moet zijn om storingen van specifieke onderdelen of knooppunten aan te pakken zonder de prestaties of beschikbaarheid van het hele systeem in gevaar te brengen. Gedistribueerde systemen maken gebruik van redundantie-, replicatie- of partitioneringsstrategieën om fouttolerantie te bereiken.

Een onlinezoekmachine is een voorbeeld van een gedistribueerd systeem, aangezien het bestaat uit talloze knooppunten die verschillende functies uitvoeren, waaronder het doorzoeken van websites, het indexeren van inhoud en het afhandelen van verzoeken van gebruikers. Deze knooppunten werken samen om gebruikers snelle en effectieve zoekresultaten te geven.

De blockchain — een gedecentraliseerd grootboek dat transacties veilig en transparant registreert — is ook een voorbeeld van een gedistribueerd systeem. Het wordt gedistribueerd omdat het grootboek is opgeslagen op meerdere knooppunten in het netwerk, waarbij elk knooppunt een kopie van het volledige grootboek bevat, wat zorgt voor meer transparantie, veiligheid en veerkracht bij storingen of aanvallen.Plaats een reactie