Wat zijn de kansen en bedreigingen van AI? Wat is AI? Wat is intelligentie. Met dr. Marius Rietdijk


Voorbeelden van AI gegenereerde persoonlijkheidsprofielen van beroemde mensen vind je hier:

AI, of Kunstmatige Intelligentie, is een breed veld binnen de informatica dat zich richt op het creëren van systemen die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Dit kan variëren van relatief eenvoudige taken, zoals het herkennen van patronen in gegevens, tot complexere taken zoals het begrijpen van natuurlijke taal of het maken van beslissingen.

Intelligentie, in de meest algemene zin, verwijst naar het vermogen om te leren, te redeneren, problemen op te lossen, te begrijpen en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Het is een complexe eigenschap die moeilijk te definiëren is, en wetenschappers zijn het nog steeds niet volledig eens over een exacte definitie.

Kansen van AI:

1. Automatisering: AI kan taken automatiseren die anders tijdrovend of moeilijk voor mensen zouden zijn, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.

2. Besluitvorming: AI kan grote hoeveelheden gegevens verwerken en patronen herkennen die mensen mogelijk over het hoofd zien, wat kan helpen bij het nemen van betere beslissingen.

3. Nieuwe mogelijkheden: AI kan mogelijkheden bieden voor ontwikkelingen in allerlei gebieden, van gezondheidszorg tot transport tot entertainment.

Bedreigingen van AI:

1. Baanverlies: De automatisering van taken door AI kan leiden tot baanverlies, vooral in sectoren zoals productie of transport.

2. Privacy: AI-systemen kunnen grote hoeveelheden persoonlijke gegevens nodig hebben om effectief te werken, wat vragen opwerpt over privacy en gegevensbeveiliging.

3. Afhankelijkheid: Er bestaat een risico dat we te afhankelijk worden van AI, wat problemen kan veroorzaken als systemen falen of als er problemen zijn met de stroomvoorziening.

4. Misbruik: Er is ook een risico dat AI kan worden misbruikt, bijvoorbeeld voor het creëren van deepfakes (gemanipuleerde video’s die mensen laten zeggen of doen wat ze in werkelijkheid niet hebben gezegd of gedaan) of voor cyberaanvallen.

Het is belangrijk om een evenwichtige benadering van AI te hanteren, waarbij we de potentiële voordelen benutten terwijl we ons bewust zijn van en ons voorbereiden op de mogelijke risico’s.