Streaming Service, Mini Game, Bittrex X MongolNFT – Discord Stage with Community Ep #8


Mongol NFT – ийн албан ёсны Discord суваг дээр хоёроос гурван долоо хоног тутамд нэг удаа Founder-ууд яриа хийж байгаа бөгөөд 2022.08.22-ны өдөр MNFT токентой холбоотой хийгдэж буй ажлуудын тухай яригдсан Founder – уудын яриаг хүргэж байна.

#TheWolvesofCryptoStreet #Wolvessociety #MNFT #MongolNFT #NFT

Learn more from mnftcoin.com

Official channels:
Facebook: Mongol NFT or MNFT – Mongol NFT Coin
Instagram: @mongolnft @mnft.world @thewolvesofcryptostreet
Twitter: @Mongol__NFT @mnft.world @TWCSCollectible
Discord: MongolNFT
Telegram: MNFT Coin Official