Met Blockchain kun je de wereld anders laten werken

laatste update: 05-2022


Dit is een video-opname van een presentatie die ik gaf bij Rabobank Arnhem en Omstreken in december 2017. In de presentatie leg ik uit hoe blockchain een alternatief is voor centraal aangestuurde consensus, behandel ik bitcoin en smart contracts, en geef ik een aantal voorbeelden van concrete toepassingen van Blockchain technologie